سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 61
5/25/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff52b103000000ab12000001000200

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (5-4 تیر 1386)

جهانی شدن تحقیق و توسعه

نویسنده: رحیم رضایی

کارشناس دفتر توسعه امور علوم و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور -

دانشجوی دکترای دانشگاه باکو

 

چکیده:

جهانی شدن فرآیندی است که تمام مسائل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی، قدرتمند شدن سازمان‌های تجاری از جمله WTO [1]، افزایش جریان‌های سرمایه‌ای، تقسیم‌بندی کشورهای جهان براساس میزان تولید علم و بهره‌مندی از آن و... سبب شده که کشورهای جهان جهت پویایی اقتصادی در زمینه‌های مختلف با همدیگر رقابت سختی داشته باشند. لذا اقتصاد از کارگر و سرمایه محور به دانش محور تغییر کرد و کشورها سعی می‌کنند از طریق تولید علم و تبدیل آن به فناوری برتر به شکوفایی اقتصادی برسند.

یکی از شاخص‌های اقتصاد پایدار، R&D است. R&D منجر به اقتصاد چند محصولی می‌شود. که از ثبات بیشتری برخوردار است. به همین دلیل کشورهای پیشرفته صنعتی و اخیراً کشور چین حداکثر سرمایه‌گذاری در بخش R&D کرده‌اند. این امر در هزاره سوم بُعد جهانی به خود گرفته به عبارت دیگر در دهه‌های گذشته عاملان سرمایه‌گذاری در بخش R&D، در بعد جهانی فعالیت می‌کنند. در این مقاله ضمن بررسی روند جهانی شدن R&D و اهمیت آن، بر وضعیت R&D ایران را بررسی می‌شود.

 

واژه‌های کلیدی:

جهانی شدن، R&D، شرکت‌های چند ملیتی بین‌المللی


مقدمه

جهانی شدن فرآیند غالب در تعاملات و تحولات بین‌المللی عصر معاصر تبدیل شده است. جریان سریع، گسترده و فزاینده کالا، خدمات، سرمایه و فناوری، رشد سریع فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی (ICT)، افزایش کمی و کیفی تجارت جهانی، کاهش مداخله نهاد دولت و از همه مهم‌تر تسلط اصل رقابت در فعالیت‌های اقتصادی از مصادیق فرایند جهانی شدن در ابعاد مختلف در هزاره سوم می‌باشد.

برآیند مهم، اصلی فضا، جدید فناورانه فراملی، رشد سریع پدیده R&D است. تا چندی پیش فعالیت‌های R&D فقط در انحصار شرکت‌های آمریکایی و در انحصار مرزهای آمریکا و نقاط گزینشی آنها، به ویژه در کشورهای متحد آمریکا نظیر انگلستان، ژاپن و آلمان متمرکز بود.

با پایان جنگ سرد و تحرک امواج جهانی شدن، افزایش تعداد شرکت‌های چند ملیتی و توسعه فعالیت‌های آنها در کشورهای مختلف، فرصت‌ها و فضاهای جدیدی برای آغاز و گسترش فعالیت R&D در کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه فراهم شد. (سلطانی؛ علی‌رضا، 292:1385) شرکت‌های چند ملیتی بین‌المللی جهت دستیابی به سود بیشتر، بیرون از مرزهای کشورهای اصلی (کشورهای توسعه یافته) اقدام به سرمایه‌گذاری در R&D کرده‌اند. کشور چین نمونه بارز این نوع سرمایه‌گذاری است رشد سریع اقتصادی کشور چین مدیون سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شرکت‌های چند ملیتی بین‌المللی در مراکز مختلف R&D کشور مذکور می‌باشد که اینها نشانه‌هایی از تغییر و تحویل نگرش‌ها نسبت به R&D است به عبارت دیگر، فرآیند جهانی شدن R&D می‌باشد.

 

جهانی شدن نوآوری‌ها و R&D

چشم‌اندازه‌ای از سرمایه‌گذاری R&D بین‌المللی و فناوری، جریان متفاوت و قابل توجه‌ای در میان کشورهای صنعتی و به همان اندازه ما بین صنایع، شاخه‌ها و شرکت‌ها ایجاد می‌کند. (Kummerle| 1996:45). Kummerle بر روی 32 شرکت‌های چند ملیتی با دفتر مرکزیشان در آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و هلند مطالعه کرده و او گزارش داده است که سهم R&D بیرون از مرزهای کشوریشان (کشورهای مذکور)، 2/6 درصد در سال 1965 بود که در سال 1995 ارقام هزینه شده تقریباً به 26 درصد رسید. (Kummerle| 1996:11)

دو علت گسترده در رابطه‌ای میان صنعتی شدن و جهانی شدن R&D وجود دارد.

یکی فناوری‌های کامل و فناوری‌های نو است. زمانی که فناوری کامل و گسترده است اثر متقابل پایدار و نزدیک با مشتریان حایز اهمیت نمی‌باشد. در این صورت R&D و محصولات (تولیدات) ممکن است  از هم جدا و تولیدات نسبت به R&D بیشتر جهانی ‌شوند.

 دیگری تغییر سریع فناوری در پدیدار شدن فناوری‌های نو است که اغلب به اثرمتقابل نزدیک میان R&D و تولیدات نیاز دارد (Borje and Hans| 2006:1)

تعریف اصلی برای جهانی شدن تولید و R&D آن است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ که در FDI به فعالیت می‌پردازند همچنین عوامل اصلی در تولید و پخش نوآوری هستند. بیش از  از 100 شرکت‌های برتر چند ملیتی در بیشتر R&D صنعتی شده شدید فعال هستند، نظیر صنایع الکترونیک، تجهیزات برقی، دارویی، شیمیایی و... (Narala and Zanlei| 2001:57).

هنوز بیشتر سرمایه‌گذاری‌های R&D برون مرزی در زمینه‌های نظیر تجارت فناوری به صورت گسترده به کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اروپا (OECD) محدود می‌شود. بیش از 90% هزینه‌های R&D شرکت‌های چند ملیتی که در داخل کشورهای OECD مستقر هستند، تأمین می‌کنند.

برای کشورهای OECD اشکال مختلف جهانی شدن فعالیت‌های نوآوری به دو روش پدیدار شد.

 A:  رشد سهم R&D (و تولید) کشورهای میزبان که در کنترل شرکت‌های چند ملیتی خارجی کنترل هستند.

 B:  رشد سهم فعالیت‌های R&D (و تولید) به وسیله شرکت‌های چند ملیتی داخلی که در دیگر کشورهای OECD مشغول به فعالیت‌اند (UNTAD| 2002:16).

این قضیه برای مدت‌های مدیدی است تأیید شده است که R&D در هر دو سطوح کشورها و شرکت‌ها می‌تواند در کارایی اقتصادیشان به همان صورت منتج شده، نقش بسیار مهم ایفا کند. برای مثال بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری به همان اندازه در رشد اقتصاد داخلی تأثیر دارند. همچنین به نیروی پتانسیل تأثیر R&D در ابعاد گوناگون کارایی اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی توجه زیادی داده شده است. هنوز میزان فعالیت‌های R&D محلی که به جهانی شدن تبدیل شده است به عنوان موضوعی نسبتاً کم اهمیت باقی مانده است. در واقع، عدم‌توجه نسبی به جریان‌های علمی تعیین کننده با ادبیات وسیع وابسته به پویایی محصولات، خدمات و عوامل بین‌المللی تولید مغایر می‌باشد. (Bernard and Robert| 2003:3)

مفاهیم کلیدی از قبیل بین‌المللی، چند ملیتی و جهانی شدن نسبتاً دست نیافتنی هستند به ویژه واژه جهانی شدن هنوز موضوع قابل بحث و متغیر است.

یکی از فاکتورهای اصلی موجود جهانی شدن این است که این پدیده وابسته به فناوری های برتر و بخش‌های اقتصادی پیشرفته است و این باعث محدودیت بیشتر بخش‌های پیشرفته اقتصادی  به محدوده خاصی از جهان مانند ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی می شود. در این حالت جهانی شدن مانند قبل به طور طبیعی نسبتاً محدود خواهد شد.  (Petrella| 1995:1)   اگر بپذیریم که جریان‌های بین‌المللی شدن دانش فنی، محصولات نیمه‌تمام و کامل، مواد خام و خدماتی که بیش از 100 سال بخش‌های عمده صنعتی را پوشش می‌داده‌اند، جهانی شدن فناوری و اقتصادی پدیده جدیدی نیست. (Petrella| 1995:3)

 

عوامل عمده جهانی شدن R&D

چهار عامل عمده در بین‌الملل، چند ملیتی و جهانی شدن فعالیت‌های R&D وجود دارد که عبارتند از:

1.    شرکت‌ها؛

2.    دانشگاه‌ها؛

3.    سازمان‌های عمومی تحقیقی، علمی و فناوری؛

4.    عواملی از قبیل در حال افزایش سازمان‌های چندملیتی نظیر جوامع اروپا.

اگر چه سه تا از این عوامل می‌تواند در نظم سازمانی، تحقیقات عمومی و سازمان‌های فناوری که در مورد ساختار بسیاری از کشورها تحقیق می‌کنند، دیده شود. (Petrella| 1995:1)

یکی از نشانه‌های جهانی شدن R&D افزایش هزینه‌های جهانی R&D است، تمام کشورهای تلاش می‌کنند که در بخش R&D سرمایه‌گذاری بیشتر بکنند. جدول شماره 1 هزینه جهانی R&D را از سال 2005 تا 2007 نشان می‌دهد. همچنان که در جدول مذکور نشان داده شده است کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، انگلیس و... بیشترین هزینه را در R&D دارند ولی چیزی که قابل توجه است افزایش هزینه R&D در کشورهای ترکیه، چین و کره می‌باشد.

جدول شماره 1- هزینه جهانی R&D

«میلیارد ریال»

کشورها

هزینه GDP سال 2005

درصدرشدGDP

2005-2004

درصدR&D به GDP 2005

هزینه R&D در سال 2005

هزینه R&D درسال 2006

هزینه R&D در سال 2007

استرالیا

1/629

5/2

7/1

70/10

00/11

29/11

اتریش

2/265

9/1

3/2

10/6

22/6

34/6

بلژیک

7/330

5/1

9/1

93/6

08/7

25/7

برزیل

1556

4/2

0/1

44/24

03/25

63/25

کانادا

9/1033

9/2

0/2

66/20

26/21

88/21

چین (مین‌لند)

8859

9/9

4/1

03/124

30/136

80/149

چین (تایوان)

5/631

0/3

2/2

89/13

42/14

97/14

دانمارک

175

4/3

6/2

55/4

66/4

77/4

فنلاند

8/165

2/2

5/3

80/5

98/5

16/6

فرانسه

9/1879

4/1

2/2

36/41

10/42

86/42

آلمان

6/2388

9/0

5/2

68/59

21/60

75/60

مجارستان

168

1/4

9/0

51/1

57/1

64/1

هند

3611

6/7

0/1

11/36

85/38

81/41

ایرلند

3/152

7/4

1/1

68/1

75/1

84/1

اسرائیل

5/154

2/5

5/4

95/6

31/7

69/7

ایتالیا

5/1629

1/0

1/1

55/19

58/19

65/19

ژاپن

3890

7/2

2/3

48/124

84/127

29/131

کره جنوبی

5/1051

9/3

6/2

33/27

39/28

50/29

مالزی

2/290

3/5

7/0

03/2

14/2

25/2

مکزیک

1/1092

0/3

4/0

37/4

50/4

63/4

هلند

7/514

1/1

9/1

78/9

89/9

00/10

نروژ

9/182

9/3

8/1

29/3

42/3

56/3

لهستان

4/508

2/3

6/0

05/3

15/3

25/3

پرتغال

206

3/0

8/0

85/1

86/1

87/1

روسیه

1589

4/6

3/1

66/20

98/21

30/23

سنگاپور

3/124

4/6

2/2

73/2

91/2

10/3

آفریقای جنوبی

2/533

9/4

8/0

27/4

47/4

69/4

اسپانیا

6/1124

4/3

1/1

36/12

78/12

22/13

سوئد

5/283

7/2

9/3

04/11

33/11

64/11

سوئیس

5/255

8/1

6/2

63/6

75/6

87/6

ترکیه

601

6/5

7/0

21/4

44/4

69/4

انگلیس

3/1933

8/1

9/1

72/36

39/37

06/38

آمریکا

6/12192

5/3

6/2

70/319

90/328

50/335

(Source: R&D Magazine| Battelle| OECD| World bank)

 

ازعوامل (شاخص) مختلفی می‌تواند در بررسی فرآیند بین‌المللی، چند ملیتی و جهانی شدن R&D استفاده کرد که به شرح زیر می‌باشد:

·         هزینه اصلی و سرمایه‌گذاری برای تسهیلات R&D یا فعالیت‌های برون‌مرزی

·         ایجاد تسهیلات R&D از طریق تأسیس و خلق امکانات خارجی جدید

·         افزایش همکاری فناوری میان تسهیلات مختلف خارجی

·         آگاهی شرکت‌ها از اهمیت فعالیت‌های R&D خودشان

·         ایجاد فعالیت‌های R&D با یکی یا چند شرکت‌های دیگر (Petrella| 1995:1)

شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی نقش کلیدی در R&D جهانی ایفاء می‌کنند. به عبارت دیگر شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی موتور محرکه R&D جهان است که:

1.    46% از کل هزینه R&D در جهان را دارا هستند.

2.    69% در هزینه تجاری در جهانی سهیم‌اند.

3.    هزینه R&D در بعضی از شرکت‌های بین‌‌المللی چند ملیتی نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر است.

نمودار شماره 1، هزینه R&D برخی شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی را در سال 2002 نشان می‌دهد. همچنانکه در نمودار مشخص شده است شرکت‌های آمریکایی بیشترین هزینه را در R&D انجام دادند.

 

غیر از میزان هزینه، نوع منابع هزینه هم از اهمیت شایانی برخوردار است. در خیلی کشورهای جهانی بخش خصوصی، شرکت‌های چندملیتی در R&D هزینه می‌نمایند ولی در میان کشورهایی هم وجود دارد که از طرف دولت در بخش R&D هزینه می‌شود. جدول شماره 2 این وضعیت  رادر جهان نشان می‌دهد.

جدول شماره 2- منابع سرمایه‌گذاری R&D

(درصد)

کشور

صنعتی

حکومت

منابع دیگر

سرمایه‌گذاری از خارج

استرالیا

46.4

44.4

9.2

0.0

اتریش

43.9

34.7

0.4

21.0

بلژیک

64.3

21.4

2.5

11.8

برزیل

38.29

60.2

1.6

0.0

کانادا

47.5

34.5

9.9

8.1

چین

57.6

33.4

6.3

2.7

دانمارک

61.4

28.2

2.6

7.8

فنلاند

70.0

25.7

1.1

3.1

فرانسه

54.2

36.9

1.7

7.2

آلمان

66.1

31.1

0.4

2.3

مجارستان

30.7

58.0

0.4

10.7

هند

23.0

74.7

2.3

0.0

ایرلند

66.8

25.5

1.7

6.0

اسراییل

69.6

24.7

2.9

2.8

ایتالیا

41.7

53.0

0.0

5.3

ژاپن

74.5

17.7

7.5

0.3

کره

74.0

23.9

1.7

0.4

مالزی

51.5

32.1

4.9

11.5

مکزیک

29.8

59.1

9.8

1.3

هلند

51.9

35.8

1.3

11.0

نروژ

49.2

41.9

1.5

7.4

لهستان

30.3

62.7

2.4

4.6

پرتغال

31.5

61.0

2.4

5.1

روسیه

30.8

59.6

0.6

9.0

سنگاپور

49.9

41.8

1.1

7.2

آفریقای جنوبی

49.4

33.0

10.0

7.0

اسپانیا

48.4

40.1

5.8

5.7

سوئد

65.0

23.5

4.3

7.3

سوئیس

69.1

23.2

3.4

4.3

ترکیه

44.9

48.0

6.3

0.8

انگلستان

43.9

31.3

5.4

19.4

آمریکا

63.1

31.2

5.7

0.0

 

(Source: R&D Magazine| Battelle| OECD| UNESCO)

 

Archibugi & Michie در سال 1995 فرآیند جهانی شدن R&D را به سه دوره متمایز تقسیم کردند:

1.    توسعه بین‌المللی تولید فناوری براساس نیازهای ملی

2.    تولید جهانی نوآوری‌ها: به عنوان مثال شرکت‌ها، فعالیت‌های R&D و نوآوری را در هر دو کشورهای اصلی و میزبان انجام دهند.

3.    افزایش همکاری‌های جهانی فناوری در پروژه‌های علمی (Archibugi & Michie| 1995:121)

هر کدام از این سه گروه ممکن است بر اقتصاد نوآوری نه تنها در شرکت‌های انفرادی، بلکه در شرکت‌های گروهی، ناحیه‌ای و کشوری تأثیرات مختلفی داشته باشد. علاوه بر آن آنها ممکن است مفهوم مختلفی (متفاوتی) در سیاست‌های ملی داشته باشد.

برای بسیاری از شرکت‌ها جهانی شدن R&D با یک حرکت عملیاتی R&D شروع می‌شود که در ارتباط با توسعه محصولات برای بازارهای محلی می‌باشد.

 

روندهای بین‌المللی شدن R&D

قبل از آغاز دهه 1980 میزان بین‌المللی شدن R&D به طور فزاینده‌ای افزایش یافته بود. در طی دوره اول جهانی شدن (دهه‌های 1960 و 1970) نخست شرکت‌های چند ملیتی بر فروش خارجی و فعالیت‌های تولیدی در کشورهای خارجی افزودند.

در مرحله بعدی (بعد از 1970 و اویال 1980) سعی می‌کردند که از شرکت‌های فرعی خارجی (شرکت‌های وابسته به شرکت مادر) با برنامه‌های مکمل و توسعه توانایی آنها به طور مستقیم حمایت کنند. لذا قبل و اواسط دهه 1980 به این سو R&D در کشورهای خارجی تقویت شد و شرکت‌های چند ملیتی به طور فزاینده‌ای R&D ایشان و توانایی شرکت‌های تابعه خود را در مقیاس جهانی گسترش دادند. (Anaic and Marine| 2006:1)

سیاست‌های شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی، دولت‌ها و... شرایط را برای تسریع بین‌المللی شدن R&D مهیا کردند. به عبارت دیگر عوامل مختلفی در تسریع بین‌المللی شدن R&D در دهه 1990 کمک کرد که این عوامل عبارتند از:

·         R&D در اکثر شرکت‌های تابعه خارجی در کل R&D شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی آمریکا، از 11 درصد به 13 درصد بین سال‌های 1994 تا 2002 افزایش یافت.

·         برای شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی سوئد، سهم R&D خارجی شرکت‌های تابعه از 22 درصد به 43 درصد بین سال‌های 1995 تا 2003 افزایش یافت.

·         در تمام کشورهای جهانی، کل R&D خارجی (شرکت‌های تابعه) از 15 درصد در سال 1999 به 22 درصد در سال 2001 افزایش یافت. (World investment| report| 2005)

نمودار 2 و جدول شماره 3 وضعیت فوق‌الذکر را به طوری واضح  بیان می‌نمایند.

 

 

جدول شماره 3- هزینه R&D 20 شرکت برتر جهان

«میلیارد دلار آمریکا»

ردیف

نام شرکت

کشور

فروش 2005

هزینه R&D 2005

هزینه R&D 2006

هزینه R&D 2007

     1         

Pfizer| Inc

آمریکا

51.4

9.09

9.82

10.61

     2         

Toyota Motor Crop

ژاپن

185.8

8.36

8.94

9.40

     3         

Ford Motor Co.

آمریکا

177.2

8.00

7.80

7.60

     4         

Microsoft Crop

آمریکا

39.8

7.01

7.50

8.03

     5         

General Motor Crop

آمریکا

192.6

6.70

7.02

7.34

     6         

Daimler Chrysler AG

آلمان

186.1

6.67

7.06

7.17

     7         

Johnson & Johnson

آمریکا

50.5

6.67

7.34

8.00

     8         

Siemens AG

آلمان

100.1

6.35

6.52

6.70

     9         

Sony Crop

ژاپن

66.0

5.77

6.24

6.71

  10       

Glaxo Smith Kline PLC

انگلستان

39.4

5.39

5.84

6.13

  11       

IBM Crop

آمریکا

91.1

5.38

5.58

5.77

  12       

Intel Crop

آمریکا

38.8

5.14

5.00

5.00

  13       

Matsushita Electric Ind

ژاپن

78.6

5.09

5.22

5.35

  14       

Nocartis AG

سوئیس

32.2

4.85

5.39

5.96

  15       

Volkswagen AG

آلمان

118.4

4.83

5.17

5.53

  16       

Sanofi0Aventis

فرانسه

35.4

4.79

5.25

5.85

  17       

Honda Motor Ltd

ژاپن

87.5

4.57

4.75

4.94

  18       

Nokia Crop

فنلاند

42.5

4.53

4.84

5.17

  19       

Roche Holdings Ltd

سوئیس

28.5

4.34

4.73

5.11

  20       

Hitachi Ltd

ژاپن

83.6

4.02

4.23

4.45

 

در واقع شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی به طور فزاینده‌ای درفعالیتهای R&D بین‌المللی ایشان ،در مراکز R&D برون مرزی و کشورهای متحد با شرکت‌های محلی و دانشگاه‌ها‌ سرمایه‌گذاری کرده‌اند که  این اقدامات در راستای بین‌المللی کردن فعالیت‌های R&D می باشد لذا برای رسیدن به این هدف دو روش در پیش گرفته‌اند:

1.    بهره‌برداری از فناوری و علوم داخلی کشور میزبان.

2.    پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی و فناوری وابسته (Iiataoli & Deborah| 2005:317)

 

فرآیند فعالیت‌های جهانی R&D در چین

چین در سیاست‌های بین‌المللی بسیاری از شرکت‌ها بین‌المللی چندملیتی نقش مهمی ایفاء کرده است. شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی بزرگ به طور فزاینده‌ای فعالیت‌های R&D را در چین گسترش دادند. برای مثال، بیش از 300 مراکز R&D و شرکت‌های تابعه قبل از 1995 در چین تأسیس شده‌اند (Li & Zhony| 2001:439) 

مثال دیگر، شرکت Motorola، 218 میلیون دلار آمریکا در 18 مرکز R&D چین سرمایه‌گذاری کرده که بیش از 1000 محقق در آنها مشغول هستند. (Jiataoli & Deborah| 2005:323)

امکانات تحقیقات ،بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند که شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی بزرگ در سال‌های اخیر در چین ایجاد کرده‌اند. اخیراً کشورهای OECD چین را به عنوان سومین کشور در جهان که شدیداً در R&D فعالیت می‌کند، طبقه‌بندی کردند (OECD| 2000) کل هزینه R&D در چین در سال 2001، 60 میلیارد دلار آمریکا بوده است که در پشت سر آمریکا و ژاپن و در جلو کشور آلمان قرار گرفته است. (Li & Zhouy| 2001:111)

برای شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی جهت مدیریت فعالیت‌های R&D در چین چندین منابع وجود دارد:

اولی: رشد سرمایه‌گذاری بین‌المللی R&D در چین که بخشی از فرآیند جهانی در فعالیت‌های فراملی شرکت‌های بین‌المللی چندملیتی است. بیش از دهه 1990، شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی در مراکز خارج از کشورشان سرمایه‌گذار از کارخانه‌های سنتی به خدمات بر پایه دانش گسترش دادند. ایجاد امکانات بین‌المللی R&D محلی به یک پدیده مهم در سیاست‌های جهانی شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی تبدیل شده است. فعالیت‌های محلی R&D در چین به شرکت‌های بین‌المللی چند ملیتی اجازه دادند که تولیدات یا خدمات ایشان در جهت پاسخگویی سریع به نیازهای بازار محلی تنظیم نمایند. (Iiutaoli & Deborah| 2005:321)

دومی: نیرو کار چین یکی از عوامل کلیدی برای MNCs جهت تقسیم فعالیت‌های R&D در چین است. چین یکی از عرضه‌کنندگان سرمایه‌های عظیم منابع انسانی برای مدیریت R&D است. در سال 1999، 4/2 میلیون نفر در فعالیت‌های علمی و فناوری مشغول بودند که 4/1 میلیون نفر آنها دانشمند و مهندس بودند (Chincu Social Statistics| 2000) و حکومت کشور چین برآورد کرده است که بیش از 2500 نفر با درجه دکترا و 20000 نفر با درجه فوق لیسانس و 3000 نفر از کشورهای خارجی به چین بازگشتند.

سومی: چین در دراز مدت سیاست توسعه علم و فناوری (SST) جهت افزایش توانایی شرکت‌های چینی، ایجاد همکاری‌های بین‌المللی R&D و ارتباطات مناسب هدف خود قرار داده‌اند. چین تقریباً 250000 مجوز برای شرکت‌های داخلی و خارجی از سال 1996 الی 2000 صادر کرده است. (Chincu Social Abstract| 2001) در سال 2000، 11  میلیارد دلار آمریکا در تحقیق و توسعه هزینه شده بود که معادل 1 درصد GDP بود. آن حاکی از افزایش هزینه R&D بیش از 150 درصد در سال 1995 به میزان 2/4 میلیارد دلار آمریکا بود. (Publicannouncement of main statistics| 2000)

چهارمی: چین سیاست و قوانین خاص برای تشویق ایجاد گروه‌های بین‌المللی R&D و مراکز R&D خودشان خارج از کشور وضع کرده است. (MOFTEC| 2000) چین در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی FDI مربوط به R&D نقش فعالی را ایفا کرده است زیرا که سرمایه‌گذاری R&D می‌تواند نتایج خوبی برای کشور میزبان داشته باشد.

جدول شماره 4 و نمودار شماره 3 و فعالیت‌های R&D و میزان رشد آن در چین را نشان می‌دهد.

 

جدول شماره 4- فعالیت‌های جهانی R&D سه شرکت بین‌المللی چند ملیتی در چین، از سال 2004-1996 بر حسب مراکز وابسته و بخش جغرافیایی

سال

تحقیق

توسعه

جمع کل پکن

جمع کل بدون پکن

تعداد کل

پکن

بدون پکن

جمع

پکن

بدون پکن

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

Fujitsu

1998

1

50

0

0

1

50

1

50

0

0

1

50

2

100

0

0

2

2000

1

33

0

0

1

33

1

33

1

33

2

67

2

67

1

33

3

2002

2

33

0

0

2

33

1

17

3

50

4

67

3

50

3

50

6

2004

5

50

0

0

5

50

1

10

4

40

5

50

6

60

4

40

10

Motorola

1996

1

33

0

0

1

33

2

67

0

0

2

67

3

100

0

0

3

1998

1

25

0

0

1

25

2

50

1

25

3

75

3

75

1

25

4

2000

2

13

2

13

4

25

4

25

8

50

12

75

6

38

10

63

16

2002

3

13

5

22

8

35

6

26

9

39

15

65

9

39

14

61

23

2004

4

15

5

19

9

33

7

26

11

41

18

67

11

41

16

59

27

Nokia

1998

1

100

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

1

2000

2

22

0

0

2

22

5

56

2

22

7

78

7

78

2

22

9

2002

2

15

2

15

4

31

6

46

3

23

9

69

8

62

5

28

13

2004

2

14

2

14

4

29

7

50

3

21

10

71

9

64

5

36

14

(Jiutaoli & Deborah| 2005:328)


نتیجه گیری:

             فرایند جهانی شدن تمام فعالیتهای بشری را تحت تاثیر قرار داده است.فعالیتهای علمی،صنعتی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و ... از فرایند جهانی شدن متاثر هستند بنابراین تحقیق و توسعه هم همانند سایر فعالیتها از فرایند جهانی شدن متاثر شده است یکی از نشانه های این تاثیرات رقابت  در جذب سرمایه های خارجی می باشد.

جهانی شدن اقتصاد و R&D سبب شده که جوامع جهت دستیابی به پویایی اقتصادی و توانمند کردن بخشهای صنعتی و غیر صنعتی در بخش R&D سرمایه گذاری بیشتری می کنند.کشور چین نمونه بارزی در این خصوص است که جهت دستیابی به پوپایی اقتصادی  نه تنها در سیاستهای داخلی بلکه در سیاستهای خارجی نیز به دنبال جذب بیشتر سرمایه در بخش های (مراکز) R&D  می باشد به  همین دلیل اقتصادی چین از رشد خوبی برخوردار است.

ایران هم می تواند با الگو برداری از سیاستهای کشور چین در زمینه توانمند کردن مراکز تحقیق وتوسعه یشان و جذب سرمایه های خارجی سیاستهای مناسبی برای افزایش توانایی مراکز تحقیق و توسعه اتخاذ نماید.

 

فهرست منابع و مأخذ

 

1.    سلطانی؛ علی رضا (1385) توسعه اقتصادی و فرآیند شکل‌گیری و تکامل تحقیق و توسعه در چین، مجموعه مقالات همایش پژوهش و بهره‌وری، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ اول

2.     A.D.Bardhan and D.M.Jaffee (2005) R&D| Innovation and outsourcing. Fisher center for Real estate & Urban economics Research Report tober.

3.     Anaic Ferry and Marine Rivierry (2006) Globalization of R&D cincera Exchange students- Solvay Business school.

4.     Archibagi| D. & J.Michie (1995) "The Globalization of Technology. A New Taxonomy". Cambridge Journal of Economies| 19.

5.     Bernard Franck and Robert Owen (2003). Fundamental R&D spillovers and the in ternationaclization of a FIRM.S research actvities cowls foundation Discussion http://www.cowles.econ.yale.edu

6.     Borge Johanson and Hans loof (2006)| Global location patterns of R&D Investments. JIBS| Box| 1026.

7.     China Cocial Statistics (2000) Statistics of the Number and Percentage of Persons Engaged in Science and Technology Activities in China in 1999.

8.     China Statistic sahstract (2001) Statistics of chinas Science and Technology in 2000.

9.     UNCTAD (2002) world Investment Report| 2002| New York and Geneva. United Nations.

10.            Li & Zhong| opcit (2001). Foreign R&D Loboratories in China R&D Management. 31 C4

11.            Kuemmerle| N (1996)| "Home Base and Foreign Diree investment in R&D"| Unpublished Ph.D.Dissertation. Boston. Harward Business school.

12.            MOFTEC| Noticeissued bythe Foreign Economic and Trading Department of related problems about foreign investment research and developing center.

13.            Narula| R and A Zanfei (2004) "Globalization of Innovation| The role of multinational enterprises". In Jan fagerberg| barid. Movery and Richard R Nelson. The Oxford Hand book of innovation.

14.            Petrella| Riccardo (1995) internationalization| Multiuationalization and globalization of R&D knowledge & Policy. Col 5. Issue 3.

15.            Public announcement of main statistics of chinas R&D resources survey in 2000. Guangming Daily 15 october 2001.

16.            OECD (2003) OECD Science| Technology and industry Scoreboard 2003 (Paris| OECD| 2003)

17.            world Bank (1997) Land| water & Habitat Division 1997. Journal Environ mental Matters. Winter/Spring 1997.

18.            world Investment Report 2005. http://www.unctad.org/wir

19.            Jiataoli & Deborah (2005) Managing Global research and Development in China- Technology Analysis & Strategic Management Vol 17. No 3[1] World Trade Organization

سیستم تعمیر و نگهداری سامانه تعمیر و نگهداری سیستم نگهداری و تعمیرات سامانه نگهداری و تعمیرات تعمیر و نگهداری نگهداری و تعمیرات سیستم تعمیرات تجهیزات سامانه تعمیرات تجهیزات سیستم نگهداری تجهیزات سامانه نگهداری تجهیزات سیستم مدیریت تجهیزات سامانه مدیریت تجهیزات سیستم مدیریت درخواست ها مدیریت درخواست های خرابی مدیریت درخواست ها کارتابل درخواست ها مدیریت درخواست های PM مدیریت درخواست های پی ام مدیریت درخواست های EM مدیریت درخواست های EM دوره PM دوره مراقبت و نگهداری دوره تعمیر و نگهداری کنترل پروژه تعمیر و نگهداری چک لیست چک لیست های نظارتی چک لیست های نظارتی تعمیر و نگهداری لیست های نظارتی تعمیر و نگهداری کارتابل مدیر تعمیر و نگهداری کارتابل مدیر نگهداری و تعمیرات کارتابل کارشناس تعمیر و نگهداری کارتابل کارشناس نگهداری و تعمیرات کد اموال کد فنی تجهیزات سیستم net سیستم نت سامانه net سامانه نت گزارش های تعمیر و نگهداری گزارش های نگهداری و تعمیرات سامانه نگهداری و تعمیرات تعمیر نگهداری سیستم pm
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir