سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 53
5/20/2023
hc8meifmdc|2011A6132836|PM_Website|tblnews|Text_News|0xfdff1192030000007111000001000300

نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی

بخش چهاردهم : حسابرسان و الزامات جهانی

غلامحسین دوانی

حسابرسی امروزه به عنوان یک حرفه مستقل شناخته شده بین‏المللی درآمده که وظایف نوین آن صرفاً رعایت الزامات اخلاق حرفه‏ای و استانداردهای حسابرسی نمی‏باشد. در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده از جمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیتهای اجتماعی           (social responsibility ) می‏باشد. اما مسئولیتهای اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گسترده‏ای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند حسابرسان در یک پارادوکس (تناقص حرفه‏ای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد آنچه مسلم است وظیفه اصلی حسابرسان اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و بهمیت علت همه مسئولیتهای سنتی و نوین حسابرسان صرفاً در این چارچوب قابل بررسی و تبیین نخواهند بود.

بی شک بررسی موارد فوق جز از طریق شفافیت و افشای اطلاعات در زمینه‏های فوق امکانپذیر نمی‏باشد. اما ابعاد افشای اطلاعات چگونه باشد تا تاثیرات  عینی بر بازارهای مالی داشته باشد؟ مهمترین موضوعی که در محدوده مسئولیتهای حسابرسان در سطح جهانی و منبعد هم در ایران قرار خواهدگرفت اظهارنظر پیرامون مسئولیتهای اجتماعی نهادهای مالی به ویژه مسائل زیست محیطی و مسائل حقوق بشر خواهد بود. مثلاً اگر کارگران کشوری بدون پوشش بیمه‏های اجتماعی همچون ابزار سنگی پای ماشین تولید (بخوانیدفیل سرمایه‏داری) له می‏شوند حسابرسان بنا به مسئولیتهای اجتماعی ناشی از اصول و میثاق جهانی سازمان ملل متحد نمی‏توانند از این موضوع بی‏تفاوت بگذرند و لاجرم در بندهای بازرس و سایر موارد افشای این موضوع از قیودات اجتماعی حسابرسان خواهد بود. بطور مثال اصل (29) قانون اساسی کشور ما می‏گوید: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی و... درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» گستره مسئولیت‏های حسابداران و حسابرسان با توجه به مفاهیمی همچون حسابداری اجتماعی، مسئولیتهای اجتماعی. مسئولیت‏های حرفه‏ای امروزه ابعاد وسیعی بخود گرفته بطوریکه سازمان ملل متحد منشوری را بنام «اصول میثاق جهانی» بعنوان الزامات تجارت جهانی مطرح نموده که اصول دهگانه آن عبارتند از:

اصول میثاق جهانی سازمان ملل

 

حقوق بشر

اصل 1- فعالیت‏های تجاری باید در قلمرو نفوذ و فعالیت خود حقوق بشر را که در سطح بین‏المللی به رسمیت شناخته شده است رعایت و حمایت کنند.

اصل 2- باید اطمینان یابند که در سوء استفاده از حقوق بشر و نقض این حقوق مشارکتی ندارند.

نیروی کار

اصل 3- فعالیت‏های تجاری باید از آزادی سازمان کارگری و به رسمیت شناختن حق چانه‏زنی دسته‏جمعی حمایت کنند.

اصل 4- حذف هرگونه کار اجباری

اصل5- ممنوعیت قاطع کار کودکان

اصل 6- حذف هرگونه تبعیض در عرصه اشتغال و کار

محیط زیست

اصل 7- فعالیت‏های تجاری باید از اقدامات پیش‏گیرانه در مورد خطرات زیست محیطی حمایت کنند.

اصل 8- به اقدامات ابتکاری برای افزایش مسئولیت در برابر محیط زیست دست بزنند.

اصل9- ابداع و رواج فناوری‏های متناسب با محیط زیست را تشویق کنند.

مبارزه با فساد

اصل10- فعالیت‏های تجاری باید با هر شکل از فساد از جمله اخاذی و رشوه‏گیری مبارزه کنند.

جالب آنکه همین ماه گذشته یکی از موسسات بین‏المللی بعلت پذیرش مشتری در کشور برمه که مشهور به عدم رعایت حقوق بشرست مورد تنبیه انضباطی قرار گرفت و در دادگاه بر علیه موسسه حسابرسی بدلیل عدم رعایت موازین بین‏المللی در پذیرش مشتری اقامه دعوی شد و یا یکی از موسسات بین‏المللی حسابرسی بعلت پذیرش یک مشتری که شرکت وی بر علیه حیوانات اقدام می‏کرد مورد مواخذه قرار گرفت. حداقل مسئولیت‏های اجتماعی عدم رعایت آنها موجب افشاء در گزارشات حسابرسی شده عبارتند از:

1- مقررات زیست محیطی.

2- حقوق شهروندی (حقوق بشر).

3- عدم تبعیض بین زنان و مردان در پرداخت حقوق.

بنابراین بنظر می‏رسد حوزه حسابرسی و صدور گزارشات حسابرسی بآن آسانی که بسیاری تصور می‏کنند نیست که با نوشتن کلیشه‏ای عبارات استاندارد بتوانیم شانه از زیربار مسئولیتهای اجتماعی خالی کنیم.

سیستم تعمیر و نگهداری سامانه تعمیر و نگهداری سیستم نگهداری و تعمیرات سامانه نگهداری و تعمیرات تعمیر و نگهداری نگهداری و تعمیرات سیستم تعمیرات تجهیزات سامانه تعمیرات تجهیزات سیستم نگهداری تجهیزات سامانه نگهداری تجهیزات سیستم مدیریت تجهیزات سامانه مدیریت تجهیزات سیستم مدیریت درخواست ها مدیریت درخواست های خرابی مدیریت درخواست ها کارتابل درخواست ها مدیریت درخواست های PM مدیریت درخواست های پی ام مدیریت درخواست های EM مدیریت درخواست های EM دوره PM دوره مراقبت و نگهداری دوره تعمیر و نگهداری کنترل پروژه تعمیر و نگهداری چک لیست چک لیست های نظارتی چک لیست های نظارتی تعمیر و نگهداری لیست های نظارتی تعمیر و نگهداری کارتابل مدیر تعمیر و نگهداری کارتابل مدیر نگهداری و تعمیرات کارتابل کارشناس تعمیر و نگهداری کارتابل کارشناس نگهداری و تعمیرات کد اموال کد فنی تجهیزات سیستم net سیستم نت سامانه net سامانه نت گزارش های تعمیر و نگهداری گزارش های نگهداری و تعمیرات سامانه نگهداری و تعمیرات تعمیر نگهداری سیستم pm
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir