سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه تعمیر و نگهداری بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کارشناس و میز کمک پرسنل به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس اکرامی
مقاله ها
بررسی عوامل فردی و سازمانی تاثیرگذار برمیزان خشنودی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامههای ارزیابی عملکرد مدیران
نقش مهارتهای ارتباطی فردی در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت جامع
آموزش ترکیبی Blen
اولین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی- روستای قرن آباد
TRIZ تئوری حل مسئله به روش ابداعی
اقتصاد مدیریت کیفیت
نقش توسعه زنجیره تامین در افزایش اثربخشی سازمان های برون سپار
صنعت بیمه کشور در عرصه رقابت پس از ورود به سازمان تجارت جهانی WTO
نقش مدیریت کیفیت در افزایش کارآیی و اثربخشی پروژههای فنآوری اطلاعات
استفاده از رویکرد فرآیندی برای بهگزینی واژة پارسی برای Validation
افراط گرایی و اینترنت
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir