سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه تعمیر و نگهداری بهبود

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه تعمیر و نگهداری بهبود به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی ناحیه مدیریتی / ناحیه کارشناس و میز کمک پرسنل به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس ایمانی

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس ارجمندی

نظرات کاربران سیستم نگهداری و تعمیرات بهبود

مهندس اکرامی
مقاله ها
نظری به اندیشه هوشمندانه هیوبرت دریفوس در باب توانمندی ها و نقصانهای آموزش الکترونیکی
نقش اخلاق در موفقیت سازمانها در عصر اطلاعات
فناوری ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001:2000
تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامههای ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها: گامی دربهبودکیفیت
ملاحظاتی در طراحی سیاستهای تشویق سرمایه گذاری مخاطره پذیر
تعیین میزان یادگیرنده بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی ستاد مرکزی- 1383
مدیریت دانش: راهکارهای مشکلات جوامع یادگیرنده برخط
نقشه راه فناوری نانو اروپا – بخش سنتز - قسمت هشتم
نقشه راه فناوری نانو اروپا – بخش سنتز - قسمت هفتم
نقشه راه فناوری نانو اروپا – بخش سنتز - قسمت ششم
نقشه راه فناوری نانو اروپا – بخش سنتز - قسمت پنجم
نقشه راه فناوری نانو اروپا – بخش سنتز - قسمت چهارم
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © PM.BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir